Założenia

Profesjonalna opieka nad dziećmi

Naszym założeniem jest, aby dzieci które do nas przyjdą, czyli Nasze Dzieci, znalazły miejsce, w którym będą się czuły bezpiecznie. Zależy nam na tym, aby były kochane, wysłuchane i zrozumiane. Nie chcemy ich oceniać, ale zaakceptować ze wszystkimi ich wadami i zaletami, czyli tak jak w domu.

„Baśniowa Kraina”

Pragniemy stworzyć atmosferę ogniska domowego i jednocześnie zapewnić warunki dobrej edukacji. Chcemy, aby mieli Państwo poczucie, że zostawiają swoje pociechy pod opieką osób, które całe serce wkładają w pracę z dziećmi.

Naszym celem jest umożliwienie wszechstronnego poszerzania zainteresowań i zdolności maluchów. Wszystkie nasze poczynania edukacyjne i opiekuńcze nastawione są na stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami, umiejętnościami i wiekiem. Obok zajęć edukacyjnych oferujemy zajęcia plastyczne dla dzieci, zabawy muzyczne, bajkoterapię i szereg innych form aktywnego rozwoju Państwa pociech.

Podstawowym zadaniem placówki jest kształtowanie u dziecka szeroko pojętej samodzielności, przejawiającej się w umiejętności radzenia sobie z problemami, kreatywnym myśleniu, twórczym postrzeganiu świata i nieustającym rozwoju potencjału dziecka.

W wieku niemowlęcym i wczesnoprzedszkolnym kształtuje się większość zmysłów i zachowań. Margaret Mahler (węgierska psycholog dziecięca zajmująca się psychoanalizą) dopatruje się nawet w tych okresach rozwoju podstaw późniejszych osobowości. Traktujemy dziecko jak niezależną, odpowiedzialną za siebie istotę. Rolą naszą i Rodziców jest stymulacja dzieci z uwzględnieniem niezależności i indywidualności

Formy rozliczeniowe

Usługi opiekuńczo-wychowawcze są odpłatne. Odpłatność ustalamy w siedzibie placówki. W skład opłaty wchodzi:

   – wpisowe – jest to kwota stała, jednorazowa, obejmująca między innymi   ubezpieczenie dziecka,

   – czesne uzależnione od rodzaju potrzeb rodziców, i tak:

  • Pakiet Plus dla osób korzystających z godz. niestandardowych,
  • Pakiet Podstawowy dla osób korzystających z usług w godz. pracy Baśniowej Krainy,
  • Pakiet Poranny , jest to 75 godz. w czasie od 8.00 do 13.00,
  • Pakiet Popołudniowy, jest to 50 godz. w czasie od 13.00 do 16.00,
  • Opłata godzinowa w czasie od 10.00 do 12.00 i od 14.00 do 16.00

Standardowe godz. pracy Baśniowej Krainy to 8.00-16.00.

Wpisowe i czesne nie podlegają odpisom oraz zwrotom w przypadku rezygnacji z usług świadczonych przez Baśniową Krainę.

Czesne nie podlega odpisom oraz zwrotom w przypadku nieobecności dziecka w placówce z jakiegokolwiek powodu.

Zajęcia dla niemowlaków

  • Rodzeństwo korzysta z 5% zniżki w wysokości czesnego oraz jednorazowej opłaty wpisowej do klubu dla dzieci.
  • Wymienione odpłatności nie obejmują składki za obowiązkowe ubezpieczenie dziecka przez okres świadczenia naszych usług.
  • Wpisowe i czesne nie podlegają odpisom oraz zwrotom w przypadku rezygnacji przez Rodziców z usług świadczonych przez placówkę.
  • Wysokość czesnego może być zmieniona w przypadku wzrostu kosztów utrzymania placówki, jednak nie częściej niż 1 raz i nie więcej niż o 10 % w okresie obowiązywania umowy.

Stawka żywieniowa: Całodzienne wyżywienie: 11 PLN/dziennie

Bajkoterapia i inne zajęcia

Już dziś zapisz swoje dziecko do naszej placówki ? Baśniowa Kraina?. Zapewnij mu wszechstronny rozwój. Poślij je na zajęcia muzyczne lub logopedyczne. Zdecyduj się na zajęcia plastyczne dla dzieci!

284176-tb-IMG_6924

 

 

 

 

 

284185-tb-IMG_6935

 

 

 

 

 

284173-tb-IMG_6923